« Łuk 2:22 Ewangelia Łukasza 2:23 Łuk 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako napisano w zakonie pańskiem: Wszelka mężczyzna otwierająca łono, świętą Panu nazwana będzie.
2.WUJEK.1923Jako napisano jest w zakonie Pańskim: Że wszelki mężczyzna otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.
3.RAKOW.NT(Jako napisano w Zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna otwierający żywot, świętym Panu nazwan będzie.)
4.GDAŃSKA.1881(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.)
5.GDAŃSKA.2017(Tak jak jest napisane w Prawie Pana: Każdy mężczyzna otwierający łono będzie nazywany świętym Panu);
6.SZCZEPAŃSKIjako przepisano w zakonie Pańskim, iż: »Każdy pierworodny płód męski ma być Panu poświęcony«,
7.BIESZK.ŁUK.1931zgodnie z tem, co napisano w prawie Pańskiem: Każdy chłopiec pierworodny ma być poświęcony Panu,
8.GRZYM1936jako jest napisane w zakonie Pańskim: iż każdy mężczyzna pierworodny będzie poświęcony Panu,
9.DĄBR.WUL.1973jako napisane jest w Zakonie Pańskim: Każdy chłopiec pierworodny będzie poświęcony Panu,
10.DĄBR.GR.1961jak napisano w Zakonie Pańskim: Każdy chłopiec pierworodny będzie poświęcony Panu,
11.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
12.BRYTYJKAJak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,
13.POZNAŃSKAzgodnie z tym, co napisano w Prawie Pańskim: "Każdy syn pierworodny będzie poświęcony Panu",
14.WARSZ.PRASKAwedług tego, co jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(jak jest napisane w Prawie Pana: Wszelkie męskie potomstwo, otwierające łono, będzie nazwane święte Pana),
16.EIB.BIBLIA.2016.LITjak napisano w Prawie Pańskim: Każdy potomek płci męskiej otwierający łono matki będzie poświęcony Panu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jak napisano w Prawie Pana: Każdy męski potomek otwierający łono zostanie nazwany poświęconym dla Pana;