« Łuk 2:23 Ewangelia Łukasza 2:24 Łuk 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I aby dali offiarę wedle wyrzeczenia wzakonie pańskiem: parę synogarlic, abo dwoje gołąbiąt.
2.WUJEK.1923A iżby oddali ofiarę, wedle tego, co jest powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt.
3.RAKOW.NTA iżby oddali ofiarę, wedle onego, co jest powiedziano w Zakonie Pańskim, parę śinogarlic, abo dwoje gołąbiąt.
4.GDAŃSKA.1881A żeby oddali ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt.
5.GDAŃSKA.2017I żeby złożyć ofiarę według tego, co zostało powiedziane w Prawie Pana, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
6.SZCZEPAŃSKIi aby złożyć ofiarę z »pary synogarlic, albo z dwojga gołąbków«, jak to nakazywał zakon Pański.
7.BIESZK.ŁUK.1931i chcieli też zgodnie z prawem przynieść ofiarę: parę synogarlic albo dwoje gołąbków.
8.GRZYM1936i aby złożyć ofiarę według zakonu Pańskiego z pary synogarlic albo gołębiąt.
9.DĄBR.WUL.1973oraz by złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w Zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
10.DĄBR.GR.1961oraz by złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w Zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
11.TYSIĄCL.WYD5Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
12.BRYTYJKAI aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
13.POZNAŃSKAi aby złożyć ofiarę według przepisu Prawa Pańskiego: "parę synogarlic lub dwa młode gołębie".
14.WARSZ.PRASKAMieli również złożyć ofiarę zgodną z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz dać ofiarę według tego, co powiedziane w Prawie Pana parę turkawek, albo dwa pisklęta gołębi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszli też, aby złożyć przewidzianą Prawem ofiarę: parę synogarlic lub dwa młode gołębie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I aby dać ofiarę według tego, co powiedziano w Prawie Pana: parę synogarlic lub dwa młode gołębie.