« Łuk 2:24 Ewangelia Łukasza 2:25 Łuk 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto był człowiek w Jerozolimie, któremu imię Symeon, a człowiek ten sprawiedliwy i bogobojny, oczekawający pociechy Izraelowej, i duch święty był na nim.
2.WUJEK.1923A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię Symeon, a ten człowiek sprawiedliwy i bogobójny, oczekiwający pociechy Izraelskiéj, a Duch Święty był w nim.
3.RAKOW.NTA oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię Symeon; a człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, oczekawając pociechy Izraelskiey; i Duch święty był na nim.
4.GDAŃSKA.1881A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon; a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraelskiej, a Duch Święty był nad nim.
5.GDAŃSKA.2017A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
6.SZCZEPAŃSKIA oto żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon, mąż sprawiedliwy i pobożny, który oczekiwał pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim.
7.BIESZK.ŁUK.1931Żył wówczas w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Żył sprawiedliwie i bogobojnie, oczekując pocieszyciela Izraela. A Duch święty był z nim.
8.GRZYM1936Był wtedy w Jerozolimie mąż, imieniem Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, który też oczekiwał pociechy Izraela a Duch święty był z nim.
9.DĄBR.WUL.1973A oto był w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon, a ten był sprawiedliwy i bojący się Boga, i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był w nim.
10.DĄBR.GR.1961A był w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon, a ten był sprawiedliwy i pobożny, i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był z nim.
11.TYSIĄCL.WYD5A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim.
12.BRYTYJKAA był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
13.POZNAŃSKAŻył wtedy w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon - człowiek sprawiedliwy i bogobojny. Oczekiwał pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim.
14.WARSZ.PRASKAA był wówczas w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, mąż sprawiedliwy i pobożny, oczekujący pociechy dla Izraela. Duch Święty przebywał w nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto w Jerozolimie był człowiek, którego imię brzmi Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy, bogobojny, wyczekujący pociechy Israela; zaś nad nim był Duch Święty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego.
17.TOR.NOWE.PRZ.A oto w Jerozolimie był człowiek o imieniu Symeon; a człowiek ten był sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był na nim.