« Łuk 2:30 Ewangelia Łukasza 2:31 Łuk 2:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które nagotowałeś przed obliczem wszech ludzi;
2.WUJEK.1923Któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów:
3.RAKOW.NTKtóreś zgotował przed obliczem wszytkiego ludu.
4.GDAŃSKA.1881Któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi;
5.GDAŃSKA.2017Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi;
6.SZCZEPAŃSKIktóreś zgotował wobec wszystkich ludów:
7.BIESZK.ŁUK.1931któreś zgotował wszystkim narodom:
8.GRZYM1936któreś zgotował na wszystkie narody:
9.DĄBR.WUL.1973któreś zgotował wobec wszystkich narodów;
10.DĄBR.GR.1961któreś zgotował wobec wszystkich narodów:
11.TYSIĄCL.WYD5któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
12.BRYTYJKAKtóre przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:
13.POZNAŃSKAktóre przygotowałeś wszystkim narodom.
14.WARSZ.PRASKAktóreś przygotował wobec wszystkich narodów:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktóre przygotowałeś wobec wszystkich ludów:
17.TOR.NOWE.PRZ.Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi,