« Łuk 2:37 Ewangelia Łukasza 2:38 Łuk 2:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:37) I ta tejże godziny nadszedszy, także wyznała Pana i mówiła o niem wszem oczekawającym odkupienia w Jeruzalimie.
2.WUJEK.1923Ta téż onéjże godziny nadszedłszy, wyznawała Panu i powiadała o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraelskiego.
3.RAKOW.NTI ta onejże godziny nadszedszy dziękowała Panu, i mówiła o nim, wszytkim którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881Ta też onejże godziny nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie.
5.GDAŃSKA.2017Ona też, przyszedłszy w tej właśnie chwili, dziękowała Panu i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie.
6.SZCZEPAŃSKIOna to, nadszedłszy tej samej godziny, wielbiła Boga i rozpowiadała o Niem tym wszystkim, którzy oczekiwali wybawienia Izraela.
7.BIESZK.ŁUK.1931Przybyła właśnie w tejże godzinie, zaczęła wysławiać Boga i opowiadać o dziecięciu tem wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy.
8.GRZYM1936Ona też nadeszła w tej właśnie chwili i chwaliła Pana, opowiadając o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraelskiego.
9.DĄBR.WUL.1973Ona to, nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Pana i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraela.
10.DĄBR.GR.1961Ona to nadszedłszy w owej godzinie, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
12.BRYTYJKAI nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy.
13.POZNAŃSKANadszedłszy właśnie, wielbiła Boga i rozpowiadała o Nim wszystkim, oczekującym wybawienia Jeruzalem.
14.WARSZ.PRASKAWłaśnie o tej samej godzinie weszła, wielbiąc Boga i mówiąc o Nim tym wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ona także, gdy owej godziny stanęła obok nich, dziękowała Bogu oraz mówiła o nim wszystkim, co oczekiwali odkupienia w Jerozolimie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ta też, w tej godzinie stanęła obok i dziękowała Panu, i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie.