« Łuk 2:3 Ewangelia Łukasza 2:4 Łuk 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wstąpił lepak i Josef od Gelileie zmiasta Nazareta, do Judskiej (ziemie) do miasta Dawidowego, które zową Betlehem, iż był zdomu i znarodu Dawidowego.
2.WUJEK.1923Szedł téż i Józeph od Galilei, z miasta Nazareth, do Żydowskiéj ziemie, do miasta Dawidowego, które zowią Bethlehem, przeto, iż był z domu i pokolenia Dawidowego,
3.RAKOW.NTA wstąpił i Józef od Galileiey, z miasta Nadzaret, do Judskiey ziemie, do miasta Dawidowego, które zowią Bethleem, dla tego iż był on z domu i powinowactwa Dawidowego.
4.GDAŃSKA.1881Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto iż on był z domu i z familii Dawidowej;)
5.GDAŃSKA.2017Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida;
6.SZCZEPAŃSKIWybrał się też i Józef z Galilei, z miasteczka Nazaretu, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawidowego,
7.BIESZK.ŁUK.1931To też i Józef wyruszył z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego Betlehem,
8.GRZYM1936Także i Józef szedł z Nazaretu w Galilei do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem; w ziemi żydowskiej, jako że był z domu i z pokolenia Dawida,
9.DĄBR.WUL.1973Poszedł też i Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, jako że był z domu i pokolenia Dawidowego,
10.DĄBR.GR.1961Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, jako że był z domu i pokolenia Dawidowego,
11.TYSIĄCL.WYD5Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
12.BRYTYJKAPoszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida,
13.POZNAŃSKAPoszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które nazywa się Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida,
14.WARSZ.PRASKAWyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do Betlejem, miasta Dawidowego – był bowiem z domu i z pokolenia Dawida –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, z tego powodu, że był on z domu oraz rodu Dawida;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUdał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida.
17.TOR.NOWE.PRZ.Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do ziemi judzkiej, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida,