« Mar 8:11 Ewangelia Marka 8:12 Mar 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A westchnąwszy duchem swym, rzekł, co ród ten znaku żąda? Prawdziwie mówię wam: Jeśli będzie dan narodowi temu znak.
2.WUJEK.1923A westchnąwszy w duchu, rzekł: Czemu naród ten znaku szuka? Zaprawdę powiadam wam, jeźli będzie dany znak narodowi temu.
3.RAKOW.NTA westchnąwszy w duchu swym, mówi: Przecz rodzaj ten znamienia się domaga? Amen mówię wam, jeśli dano będzie narodowi temu znamię.
4.GDAŃSKA.1881Tedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym, rzekł: Przeczże ten rodzaj znamienia szuka? Zaprawdę powiadam wam, że nie będzie dane znamię temu rodzajowi.
5.GDAŃSKA.2017On zaś, westchnąwszy głęboko w duchu, powiedział: Dlaczego to pokolenie żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu.
6.SZCZEPAŃSKIA On, westchnąwszy z głębi serca <swego>, rzecze: Jakiegoż znaku żąda to plemię? Zaprawdę, powiadam wam, nie dadzą żadnego znaku plemieniu temu!
7.GRZYM1936Jezus westchnął w duchu i rzekł im: Czemu naród ten znaku żąda? Powiadam wam, że naród ten znaku nie otrzyma.
8.DĄBR.WUL.1973I westchnąwszy w głębi duszy, rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak plemieniu temu dany nie będzie.
9.DĄBR.GR.1961I westchnąwszy w głębi duszy, mówi: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam, żaden znak temu plemieniu nie będzie dany.
10.TYSIĄCL.WYD5On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu.
11.BRYTYJKAI westchnąwszy w duchu swoim rzekł: Czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany.
12.POZNAŃSKAA westchnąwszy ciężko, mówi: - Czemu to pokolenie domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, temu pokoleniu znak nie będzie dany.
13.WARSZ.PRASKAA On westchnąwszy głęboko w duszy powiedział: Czemuż to plemię szuka znaku? Zaprawdę powiadam wam, iż żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc westchnął w swoim duchu i mówi: Dlaczego to pokolenie szuka znaku? Zaprawdę, ilekroć wam mówię to będzie znak dany temu pokoleniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn natomiast westchnął głęboko i powiedział: Dlaczego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma.
16.TOR.NOWE.PRZ.A On westchnął w swoim duchu i powiedział: Dlaczego to pokolenie szuka znaku? Zaprawdę mówię wam: Nie zostanie dany znak temu pokoleniu.