« Mar 8:20 Ewangelia Marka 8:21 Mar 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi im: czemuż nierozumiecie?
2.WUJEK.1923I mówił im: Jakoż jeszcze nie rozumiecie?
3.RAKOW.NTI mówił im: Jakoż nie rozumiecie?
4.GDAŃSKA.1881A on im rzekł: Jakoż tedy nie rozumiecie?
5.GDAŃSKA.2017I zapytał ich: Jakże więc nie rozumiecie?
6.SZCZEPAŃSKIRzekł tedy do nich: {Jakże} jeszcze nie pojmujecie?
7.GRZYM1936I mówił do nich: I jeszcze nie rozumiecie?
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Jakoż więc jeszcze nie rozumiecie?
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Jeszcze więc nie rozumiecie?
10.TYSIĄCL.WYD5I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?
11.BRYTYJKAI rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?
12.POZNAŃSKAI powiedział im: - I jeszcze nie pojmujecie?
13.WARSZ.PRASKATedy rzekł do nich: Czy nadal nie rozumiecie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im mówi: Jakże nie rozumiecie?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZapytał więc: Jeszcze nie rozumiecie?
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Jak to nadal nie rozumiecie?