« Mar 8:27 Ewangelia Marka 8:28 Mar 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni odpowiedzieli: Johanem ponurzycielem, a drudzy Heliaszem, drudzy lepak jednym zproroków.
2.WUJEK.1923Którzy mu odpowiedzieli, mówiąc: Janem Chrzcicielem, drudzy Eliaszem, a drudzy jakoby jednym z proroków.
3.RAKOW.NTA oni odpowiedzieli: Janem Ponurzycielem; drudzy też Eliaszem; a drudzy jednym z onych Proroków.
4.GDAŃSKA.1881A oni mu odpowiedzieli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy jednym z proroków.
5.GDAŃSKA.2017A oni mu odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków.
6.SZCZEPAŃSKIOni tedy odpowiadając, rzekli doń: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a inni {jakby} za jednego z proroków.
7.GRZYM1936Odpowiedzieli mu: Jedni uważają za Jana Chrzciciela, inni za Eljasza, inni za proroka.
8.DĄBR.WUL.1973Oni tedy odpowiedzieli mu, mówiąc: Za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za jednego z Proroków.
9.DĄBR.GR.1961Oni tedy odpowiedzieli mu, mówiąc: Za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za jednego z Proroków.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków.
11.BRYTYJKAA oni mu odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków.
12.POZNAŃSKAOni zaś odpowiedzieli: - (Jedni) za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków.
13.WARSZ.PRASKAOdpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni – za Eliasza, [a jeszcze] inni – za jednego z proroków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni odpowiedzieli: Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni, że jednym z proroków.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWedług jednych - odpowiedzieli - jesteś Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, a jeszcze inni uważają Cię za jednego z proroków.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni odpowiedzieli Mu: Jedni, że Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, a inni, że jednym z proroków.