« Mar 8:34 Ewangelia Marka 8:35 Mar 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto chce duszę swą zachować, straci ją, a kto utraci duszę swą dla mnie i dla Ewanielionu, ten ją zachowa.
2.WUJEK.1923Albowiem ktoby chciał zachować duszę swą, straci ją, a ktoby utracił duszę swą dla mnie i Ewangelii, zachowa ją.
3.RAKOW.NTAbowiem ktokolwiekby chciał duszę swą zachować, straci ją; a ktokolwiekby stracił duszę swą dla mnie, i Ewanieliey, ten zbawi ją.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kto by chciał zachować duszę swą, straci ją; a kto by stracił duszę swą dla mnie i dla Ewangielii, ten ją zachowa.
5.GDAŃSKA.2017Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i dla ewangelii, ten je zachowa.
6.SZCZEPAŃSKIKto bowiem chciałby duszę swą ocalić, straci ją; a ktoby stracił duszę swą dla Mnie i dla Ewangelii, zbawi ją.
7.GRZYM1936Kto zechce ratować życie swoje, straci je; a kto straci życie swoje dla mnie i dla ewangelii, zachowa je.
8.DĄBR.WUL.1973Kto by bowiem chciał życie swe ocalić, straci je; a kto by stracił życie swe dla mnie i dla Ewangelii, ocali je.
9.DĄBR.GR.1961Kto bowiem chciałby życie swoje ocalić, straci je: a kto by stracił życie swoje dla mnie i dla Ewangelii, ocali je.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
11.BRYTYJKABo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.
12.POZNAŃSKAKto chciałby zachować swoje życie - straci je, a kto straciłby swoje życie dla mnie i ewangelii - zachowa je.
13.WARSZ.PRASKAKto bowiem pragnie uratować swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie dla Mnie i dla Ewangelii, ten je ocali.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem kto by chciał zbawić swoją duszę zatraci ją; a kto by stracił swoją duszę dla mnie i Dobrej Nowiny ten ją ocali od śmierci.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie i dobrą nowinę, ocali ją.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem kto chce uratować swoją duszę, straci ją; a kto straci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ten ją uratuje.