« Jan 9:23 Ewangelia Jana 9:24 Jan 9:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wezwali przeto powtóre człowieka który był ślepy, i rzekli mu: Daj sławę Bogu, my wiemy, iż człowiek ten grzeszny jest.
2.WUJEK.1923Wezwali tedy powtóre człowieka, który był ślepym, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; my wiemy, iż ten człowiek grzeszny jest.
3.RAKOW.NTZawołali tedy powtóre onego człowieka, który był ślepym, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; my wiemy, iż człowiek ten grzesznikiem jest.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zawołali powtóre człowieka onego, który był ślepy, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu; myć wiemy, iż ten człowiek jest grzeszny.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy i powiedzieli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.
6.SZCZEPAŃSKIPrzy wołali więc ponownie człowieka, który przedtem był ślepy, i powiedzieli doń: Daj chwałę Bogu! My wiemy, że ten Człowiek jest grzesznikiem.
7.GRZYM1936I znowu wezwali tego człowieka, który był ślepy, i rzekli mu: Daj chwałę Bogu: my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.
8.DĄBR.WUL.1973Wezwali tedy powtórnie człowieka, który był ślepy, i rzekli mu: Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.
9.DĄBR.GR.1961Wezwali tedy powtórnie człowieka, który był ślepy, i rzekli mu. Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że to człowiek grzeszny.
10.TYSIĄCL.WYD5Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem.
11.BRYTYJKAPrzywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu; my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny.
12.POZNAŃSKAPrzywołali więc po raz drugi człowieka, który był ślepy, i powiedzieli mu: - Powiedz prawdę! (Bo) my wiemy, że Ten człowiek jest grzesznikiem.
13.WARSZ.PRASKAPonownie tedy zawołali tego człowieka, który był niewidomy, i powiedzieli doń: Oddaj chwałę Bogu; wiemy bowiem dobrze, że ten człowiek jest grzesznikiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powtórnie zawołali tego człowieka, który był ślepy oraz mu powiedzieli: Oddaj chwałę Bogu; my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPonownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu - powiedzieli. - My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Powtórnie więc zawołali człowieka, który był ślepy, i powiedzieli mu: Oddaj chwałę Bogu; my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny.