« Jan 9:30 Ewangelia Jana 9:31 Jan 9:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wiemy iż grzesznych Bóg nie wysłuchawa, ale jeśli kto bogobojny jest, i wolą jego czyni, tego wysłuchawa.
2.WUJEK.1923A wiemy, iż grzesznych Bóg nie wysłuchawa; ale jeźli kto jest chwalcą Bożym a wolą jego czyni, tego wysłuchawa.
3.RAKOW.NTA wiemy, iż grzeszników Bóg nie wysłuchawa; ale, jeśliby kto chwalcą Bożym był, i wolą jego czynił, tego wysłuchawa.
4.GDAŃSKA.1881A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa; ale jeźliby kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa.
5.GDAŃSKA.2017A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje.
6.SZCZEPAŃSKIWiemy {zaś}, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje; ale jeśli kto jest czcicielem Boga i wolę Jego spełnia, tego wysłuchuje.
7.GRZYM1936Wiemy dobrze, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje; ale kto Boga czci i wolę jego czyni, tego wysłuchuje.
8.DĄBR.WUL.1973Wiemy zaś, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje, ale jeżeli ktoś jest czcicielem Boga i wolę jego pełni, tego wysłuchuje.
9.DĄBR.GR.1961Wiemy zaś, że grzeszników Bóg nie wysłuchuje, ale jeżeli ktoś jest czcicielem Boga i wolę jego pełni, tego wysłuchuje.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę.
11.BRYTYJKAWiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje.
12.POZNAŃSKAPrzecież wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale tego, kto czci Boga i spełnia Jego wolę, wysłuchuje.
13.WARSZ.PRASKAWiadomo przecież, że Bóg wysłuchuje nie grzeszników, lecz tych, którzy oddają Bogu cześć i pełnią Jego wolę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiemy, że Bóg nie słucha grzesznych, ale jeśli ktoś byłby bogobojny oraz czynił Jego wolę tego słucha.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiemy przecież, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników; ale kto jest bogobojny i czyni Jego wolę, tego wysłuchuje.