« Jan 9:4 Ewangelia Jana 9:5 Jan 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Póki na świecie jestem, światło jestem świata.
2.WUJEK.1923Pókim jest na świecie, jestem światłością świata.
3.RAKOW.NTDokąd na świecie będę, światłością jestem świata.
4.GDAŃSKA.1881Pókim jest na świecie, jestem światłością świata.
5.GDAŃSKA.2017Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata.
6.SZCZEPAŃSKIJak długo pozostaję na świecie, jestem Światłem świata.
7.GRZYM1936Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.
8.DĄBR.WUL.1973Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.
9.DĄBR.GR.1961Dopóki będę na świecie, jestem światłością świata.
10.TYSIĄCL.WYD5Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.
11.BRYTYJKAPóki jestem na świecie, jestem światłością świata.
12.POZNAŃSKAjak długo jestem na świecie, jestem światłem świata.
13.WARSZ.PRASKADopóki przebywam na świecie, jestem światłością świata.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy jestem na świecie jestem światłem świata.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJak długo jestem na świecie, jestem światłem świata.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata.