« Joz 10:29 Księga Jozuego 10:30 Joz 10:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którą podał Pan z królem jéj w ręce Izraela: i porazili miasto paszczeką miecza, i wszystkie obywatele jego: nie zostawili w nim żadnego szczątka, i uczynili królowi Lebnéj, jako byli uczynili królowi Jerycho.
2.GDAŃSKA.1881A podał Pan i ono w ręce Izraela, i króla jego, i wysiekł je ostrzem miecza, i wszelką duszę, która była w niem; nie zostawił w niem żadnego żywo, i uczynił królowi jego, jako uczynił królowi Jerycha.
3.GDAŃSKA.2017A PAN także i ją oraz jej króla oddał w ręce Izraela, i pobił ją ostrzem miecza, i wszelką duszę, która w niej była. Nikogo w niej nie pozostawił przy życiu i uczynił z jej królem tak, jak uczynił z królem Jerycha.
4.CYLKOWI podał Wiekuisty i ją wraz z królem jej w moc Israelitów; i porazili ją ostrzem miecza i wszystkie dusze w niej, nie zostawił w niej szczątku, i postąpił z królem jej, jak postąpił z królem Jerycha.
5.KRUSZYŃSKIBóg wydał ją również w rękę Izraela i króla jej i zabił go ostrzem miecza, zarówno jak wszelką istotę żyjącą, która w niej była, nikt w niej nie ocalał; a z królem jej postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha.
6.TYSIĄCL.WYD5I wydał ją Pan w ręce Izraela wraz z jej królem; zdobyli ją ostrzem miecza i zabili wszystkich żyjących, tak że nikt nie ocalał; a z królem jej postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha.
7.BRYTYJKATakże i tę wraz z jej królem wydał Pan w ręce Izraela i wytracił ją ostrzem miecza, a ze wszystkich, którzy tam żyli, nikogo nie zostawił przy życiu i postąpił z jej królem tak, jak postąpił z królem Jerycha.
8.POZNAŃSKAJahwe wydał również i [to miasto] wraz z jego królem w ręce Izraela. Jozue pobił mieczem miasto z wszystkim, co w nim żyło, tak że nikt nie uszedł. Z królem postąpił tak jak z królem Jerycha.
9.WARSZ.PRASKAJahwe wydał w ręce Izraelitów miasto razem z jego królem. I wygubił [Jozue] ostrzem miecza miasto i wszystkie znajdujące się w nim żywe istoty, nie pozwalając nikomu ujść z życiem. A z królem postąpił tak samo jak ongiś z królem Jerycha.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY poddał ją wraz z jej królem w moc Israelitów; więc porazili ją ostrzem miecza, wszystkie w niej dusze. Nie zostawił w niej ani szczątku i postąpił z jej królem tak, jak postąpił z królem Jerycha.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTakże i to miasto, razem z jego królem, PAN wydał w ręce Izraela, który wybił wszystkich jego mieszkańców ostrzem miecza, nie pozostawiając nikogo przy życiu. Z królem Libny Jozue postąpił zaś tak, jak z królem Jerycha.