« 2Krl 9:13 2 Księga Królewska 9:14 2Krl 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sprzysiągł się tedy Jehu, syn Jozaphata, syna Namsy, na Jorama, a Joram był obległ Ramoth Galaad, sam i wszystek Izrael przeciw Hazaelowi, królowi Syryjskiemu.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się sprzysiągł Jehu, syn Jozafata, syna Namsy, przeciw Joramowi. (A na ten czas Joram strzegł Ramot Galaadskiego, on i wszystek Izrael, przed Hazaelem, królem Syryjskim.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Jehu, syn Jehoszafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciw Joramowi. (A w tym czasie Joram wraz z całym Izraelem strzegł Ramot-Gilead przed Chazaelem, królem Syrii.
4.CYLKOWI tak sprzysięgnął się Jehu, syn Jozafata, syna Nimszy, przeciw Joramowi. Joram zaś trzymał wówczas wraz z całym Izraelem straż w Ramot w Gileadzie, przeciw Hazaelowi, królowi aramejskiemu.
5.KRUSZYŃSKIJehu, syn Jozafata, syna Nimsziego, utworzył spisek przeciwko Joramowi. Joram wraz z całym Izraelem, strzegli Ramoth w Galaadzie przed Hazaelem, królem syryjskim.
6.TYSIĄCL.WYD5Jehu, syn Jozafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciw Joramowi. Otóż Joram wraz z całym Izraelem strzegł Ramot w Gileadzie przed Chazaelem, królem Aramu.
7.BRYTYJKAW ten sposób Jehu, syn Jehoszafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciwko Joramowi. Joram zaś wraz z całym Izraelem pilnował jeszcze wtedy Ramot Gileadzkiego przeciwko Chazaelowi, królowi Aramu.
8.POZNAŃSKAJehu, syn Jehoszafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciw Joramowi. Joram i cały Izrael bronili Ramot Gilead przed Chazaelem, królem Aramu.
9.WARSZ.PRASKAJehu, syn Jozafata, syna Nimsziego, uknuł spisek przeciw Joramowi, który razem z całym Izraelem bronił się wtedy w Ramot w Gileadzie przed Chazaelem, królem Aramejczyków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Jehu, syn Jozafata, syna Nimszi, sprzysiągł się przeciw Joramowi. Zaś Joram, wraz z całym Israelem, trzymał wówczas straż w Ramot, w Gileadzie, przeciwko królowi aramejskiemu Hazaelowi.
11.EIB.BIBLIA.2016Tak to Jehu, syn Jehoszafata, wnuk Nimsziego, sprzysiągł się przeciw Joramowi. Joram wraz z całym Izraelem pilnował wówczas Ramot Gileadzkiego w oczekiwaniu na ruchy wojsk Chazaela, króla Aramu.