« 2Krl 9:15 2 Księga Królewska 9:16 2Krl 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wsiadł i jechał do Jezrahela; bo tam chorował Joram, a Ochozyasz, król Judzki, przyjechał był, nawiedzać Jorama.
2.GDAŃSKA.1881I wsiadł na wóz Jehu, i jechał do Jezreela, bo tam Joram leżał; Ochozyjasz także, król Judzki, przyjechał był, aby nawiedził Jorama.
3.GDAŃSKA.2017Następnie Jehu wsiadł na rydwan i pojechał do Jizreel, bo tam leżał Joram. Także Achazjasz, król Judy, przyjechał, aby odwiedzić Jorama.
4.CYLKOWPoczem wsiadł Jehu do powozu i pojechał do Izreela, tam bowiem leżał Joram. Achazjasz zaś, król judzki, był tam zstąpił, by odwiedzić Jorama.
5.KRUSZYŃSKIJehu wsiadł na wóz i sam udał się do Izreel, Joram bowiem tam leżał, a Ahazjasz, król judzki, przybył, aby odwiedzić Jorama.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie Jehu wsiadł na rydwan i wyruszył do Jizreel, ponieważ Joram tam leżał chory. A Ochozjasz, król judzki, przybył odwiedzić Jorama.
7.BRYTYJKAPo czym Jehu wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreel, tam bowiem leżał Joram, Achazjasz zaś, król judzki, zjechał tam, aby odwiedzić Jorama.
8.POZNAŃSKAJehu dosiadł rydwanu i pojechał do Jizreel, bo Joram tam leżał, Ochozjasz zaś, król Judy, zstąpił, aby zobaczyć Jorama.
9.WARSZ.PRASKAPotem, wsiadłszy na swój rydwan, ruszył Jehu do Jizreel, gdzie przebywał już Joram, a Ochozjasz, król judzki, przybył tam, żeby odwiedzić Jorama.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jehu wsiadł do powozu i pojechał do Jezreela; bo tam leżał Joram. Tam również zszedł król judzki Achazja, aby odwiedzić Jorama.
11.EIB.BIBLIA.2016Następnie Jehu wsiadł na rydwan i ruszył do Jizreela, bo tam leżał Joram. Achazjasz, król Judy, przybył go odwiedzić.