« 2Krl 9:17 2 Księga Królewska 9:18 2Krl 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak jechał, który był wsiadł na wóz, przeciw niemu i rzekł: To mówi król: Spokójneli jest wszystko? I rzekł Jehu: Co tobie i pokojowi? Mijaj, a jedź za mną. Powiedział téż stróż, rzekąc: Przyjechał poseł do nich, a nie wraca się,
2.GDAŃSKA.1881A tak bieżał jezdny przeciwko niemu, i rzekł: Tak mówi król: A pokój? I odpowiedział Jehu: Co tobie do pokoju? Obróć się, jedź za mną. Przetoż oznajmił stróż mówiąc: Dojechałci poseł do nich, ale się nie wraca.
3.GDAŃSKA.2017Jeździec więc wyruszył mu naprzeciw i zapytał: Tak mówi król: Czy jest pokój? Jehu odpowiedział: Co tobie do pokoju? Zawróć i jedź za mną. Strażnik oznajmił: Posłaniec dotarł do nich, ale nie wraca.
4.CYLKOWWyjechał tedy konny mu naprzeciw, i rzekł: Tak pyta się król: Czy w zamiarach pokojowych? Jehu zaś odparł: Co cię obchodzi pokój? Zawróć, a jedź za mną! I doniósł o tem strażnik, i rzekł: Dojechał wysłaniec do nich, ale nie wraca.
5.KRUSZYŃSKII udał się jeździec na koniu na jego spotkanie i rzekł: "Tak rzekł król: Czy jest pokój?" Jehu odpowiedział: "Co cię obchodzi pokój? Cofnij się za mnie". Czuwający powiadomił, mówiąc: "Posłaniec przybył aż do nich, lecz nie powraca".
6.TYSIĄCL.WYD5Więc jeździec na koniu ruszył naprzeciw Jehu i powiedział: Tak mówi król: Czy [to oznacza] pokój? Odpowiedział Jehu: Co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną! Stojący zaś na czatach oznajmił: Posłaniec przybył do nich, lecz nie wraca.
7.BRYTYJKAWyjechał więc jeździec na koniu naprzeciw niego i rzekł: Tak mówi król: Czy przybywacie w pokojowych zamiarach? Na to Jehu odpowiedział: Co cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę! Zawróć i jedź za mną. Więc strażnik doniósł: Posłaniec do nich dojechał, ale nie wraca.
8.POZNAŃSKARuszył jeździec naprzeciw niego i zapytał: - Tak pyta król: Czy pokój [przynosisz]? Jehu odpowiedział: - Co cię pokój obchodzi? Wracaj za mną. Strażnik oznajmił mówiąc: - Posłaniec dotarł do nich, ale nie wraca.
9.WARSZ.PRASKAWkrótce znalazł się ów jeździec przed Jehu i rzekł: Król pyta, czy przychodzisz zwiastować nam pokój. Jehu zaś odpowiedział: A cóż ci tak zależy na pokoju? Jedź za mną! A wtedy strażnik oznajmił, że posłaniec minął ich, pojechał dalej i nie wraca.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc konny wyjechał mu naprzeciw i powiedział: Król tak się pyta: Czy jedziecie w pokojowych zamiarach? Zaś Jehu odparł: Co cię obchodzi pokój? Zawróć i jedź za mną! Więc strażnik o tym doniósł, mówiąc: Posłaniec do nich dojechał, ale nie wraca.
11.EIB.BIBLIA.2016Wkrótce jeździec wyruszył, dotarł do orszaku i zawołał: Król pyta, czy chodzi o pokój? Co tobie do pokoju? - odpowiedział Jehu. -Zawróć i jedź za mną! Po chwili strażnik doniósł: Posłaniec dojechał do nich, ale nie wraca.