« 2Krl 9:18 2 Księga Królewska 9:19 2Krl 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłał téż drugi wóz z końmi, i przyjechał do nich i rzekł: To mówi król: Pokójli jest? I rzekł Jehu: Co tobie i pokojowi? Miń, a jedź za mną.
2.GDAŃSKA.1881Zatem posłał drugiego jezdnego, który przyjechawszy do nich, rzekł: Tak mówi król: A pokój? Odpowiedział Jehu: Co tobie do pokoju? Obróć się, a jedź za mną.
3.GDAŃSKA.2017Wysłał więc drugiego jeźdźca, który przybył do nich i powiedział: Tak mówi król: Czy jest pokój? Jehu odpowiedział: Co tobie do pokoju? Zawróć i jedź za mną.
4.CYLKOWWysłał tedy drugiego konnego, który przybywszy do nich rzekł: Tak pyta się król: Czy w zamiarach pokojowych? Jehu zaś odparł: Co cię obchodzi pokój? Zawróć, a jedź za mną!
5.KRUSZYŃSKIJoram wysłał drugiego jeźdźca. Gdy ten przybył do nich, rzekł: "Tak rzekł król: Czy jest pokój?" Jehu odpowiedział: "Co cię obchodzi pokój? Cofnij się za mnie".
6.TYSIĄCL.WYD5Wysłał więc król drugiego jeźdźca na koniu, który podjechał do nich i powiedział: Tak mówi król: Czy to oznacza pokój? Odpowiedział Jehu: Co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną!
7.BRYTYJKAWtedy wysłał drugiego jeźdźca, a gdy ten dojechał do nich, zapytał się: Czy przybywacie w pokojowych zamiarach? A Jehu odpowiedział: Co cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę. Zawróć i jedź za mną!
8.POZNAŃSKA[Król] wysłał drugiego jeźdźca. Przybył do nich i rzekł: - Tak pyta król: Czy pokój [niesiesz]? Jehu odpowiedział: - Co cię pokój obchodzi? Wracaj za mną.
9.WARSZ.PRASKAPosłał więc król drugiego jeźdźca, który dotarłszy do nich, powiedział: Król pyta, czy przychodzisz zwiastować nam pokój. A Jehu znów odpowiedział: A cóż ci tak zależy na pokoju? Jedź za mną!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wysłał drugiego konnego, który gdy do nich przybył, powiedział: Król tak się pyta: Czy jedziecie w pokojowych zamiarach? Zaś Jehu odparł: Co cię obchodzi pokój? Zawróć i jedź za mną!
11.EIB.BIBLIA.2016Wysłano więc drugiego jeźdźca. Ten również zawołał: Król pyta, czy chodzi o pokój? I jemu też Jehu odpowiedział: Co tobie do pokoju? Zawróć i jedź za mną!