« 2Krl 9:24 2 Księga Królewska 9:25 2Krl 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Jehu do Badachera hetmana: Weźmij a porzuć go na roli Nabotha Jezrahelitczyka; bo pamiętam, kiedy ja i ty siedząc na wozie jechaliśmy za Achabem, ojcem tego, że Pan to brzemię podniósł nań, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Jehu do Badakiera, hetmana swego: Weźmij go, a porzuć na polu Nabota Jezreelskiego; albowiem pamiętasz, gdyśmy ja i ty jechali społu za Achabem, ojcem jego, że Pan wydał był przeciwko niemu tę pogróżkę.
3.GDAŃSKA.2017Potem Jehu odezwał się do Bidkara, swego dowódcy: Weź go i porzuć na polu Nabota Jizreelity. Pamiętasz bowiem: gdy ja i ty jechaliśmy razem za Achabem, jego ojcem, PAN wydał przeciwko niemu ten wyrok:
4.CYLKOWRzekł tedy do wodza swego, Bidkara: Zabierz go, a rzuć na łan pola Izreelczyka, Nabota; pamiętaj bowiem, jakeśmy jechali obaj w szeregu za ojcem jego Ahabem, gdy wygłosił Wiekuisty tę groźbę przeciw niemu:
5.KRUSZYŃSKIPoczym Jehu rzekł do Bidkara oficera: "Podnieś, rzuć go na działkę pola Nabota Izreelczyka. Przypomnij sobie bowiem, gdy ja i ty cwałowaliśmy w parze za Achabem, ojcem jego, jak Jahwe ogłosił przeciw niemu ten wyrok.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [Jehu] rzekł do Bidkara, swego tarczownika: Zabierz go i rzuć na rolę Nabota z Jizreel. Bo przypomnij sobie: ja i ty jechaliśmy konno we dwóch za jego ojcem, Achabem, kiedy Pan wypowiedział przeciw niemu ten wyrok:
7.BRYTYJKAPotem Jehu rzekł do Bidkara, swojego adiutanta: Weź go i rzuć na działkę pola Nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie: Gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Achabem, jego ojcem, wtedy Pan wydał na niego ten wyrok:
8.POZNAŃSKAWtedy [Jehu] rzekł do Bidkara, swego giermka: - Weź i porzuć go na polu posiadłości Nabota Jizreelity, bo pamiętasz, jak jechaliśmy razem, ja i ty, za Achabem, jego ojcem, i Jahwe wypowiedział przeciw niemu tę oto przepowiednię:
9.WARSZ.PRASKAJehu zaś powiedział do swego tarczownika Bidkara: Zabierz go i rzuć na pole Nabota z Jizreel. I przypomnij sobie teraz to, co Jahwe powiedział o nim, gdyśmy się skradali na koniach za jego ojcem, Achabem:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jehu powiedział do swego wodza – Bidkara: Zabierz go oraz rzuć na łan pola Jezreelczyka Nabota. Bo pamiętaj, że kiedy obaj jechaliśmy za jego ojcem Ahabem, WIEKUISTY wygłosił przeciwko niemu groźbę:
11.EIB.BIBLIA.2016A Jehu zwrócił się do swojego przybocznego Bidkara: Weź go i porzuć w posiadłości Jizreelczyka Nabota! Pamiętasz, jak jechaliśmy razem za jego ojcem Achabem, a PAN wydał na niego ten wyrok: