« 2Krl 9:27 2 Księga Królewska 9:28 2Krl 9:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A słudzy jego włożyli go na wóz jego i wieźli do Jeruzalem, i pogrzebli go w grobie z ojcy jego w mieście Dawidowem.
2.GDAŃSKA.1881I kazali go zawieść słudzy jego do Jeruzalemu, a pogrzebli go w grobie jego z ojcami jego w mieście Dawidowem.
3.GDAŃSKA.2017Jego słudzy przewieźli go do Jerozolimy i pogrzebali w jego grobie z jego ojcami w mieście Dawida.
4.CYLKOWI przenieśli go słudzy jego do Jerozolimy i pochowali go w jego grobie przy ojcach jego, w mieście Dawida.
5.KRUSZYŃSKISłudzy jego przywieźli go do Jeruzalem i tam go pogrzebali w jego grobie wraz z ojcami jego w mieście Dawidowym.
6.TYSIĄCL.WYD5Słudzy jego przewieźli go do Jerozolimy i pochowali w grobie jego, razem z przodkami, w Mieście Dawidowym.
7.BRYTYJKAWtedy jego słudzy przywieźli go na rydwanie do Jeruzalemu i pochowali go w jego grobie obok jego ojców w Mieście Dawida.
8.POZNAŃSKAJego słudzy zawieźli go do Jerozolimy. Pogrzebano go w grobie z jego ojcami w Mieście Dawidowym.
9.WARSZ.PRASKAJego słudzy przewieźli go na rydwanie do Jerozolimy i pochowali w grobowcu jego przodków w Mieście Dawidowym.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego słudzy przenieśli go do Jeruszalaim oraz pochowali go w mieście Dawida, w grobie przy jego przodkach.
11.EIB.BIBLIA.2016Jego słudzy przewieźli go na rydwanie do Jerozolimy i pochowali w jego grobie, przy jego ojcach, w Mieście Dawida.