« 2Krl 9:5 2 Księga Królewska 9:6 2Krl 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstał i wszedł do komory, a on wylał oliwę na głowę jego i rzekł: To mówi Pan, Bóg Izraelów: Pomazałem cię królem nad ludem Pańskim, Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wstawszy wszedł do gmachu, a on wylał olejek na głowę jego, i rzekł mu: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Pomazałem cię za króla nad ludem Pańskim, nad Izraelem.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wstał i wszedł do domu, a tamten wylał oliwę na jego głowę i powiedział mu: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla nad ludem PANA, nad Izraelem.
4.CYLKOWPowstał tedy i wszedł do gmachu. On zaś rozlał olejek na głowę jego, i rzekł doń: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Izraela: Pomazałem cię na króla nad ludem Wiekuistego, nad Izraelem.
5.KRUSZYŃSKIA powstawszy, zaprowadził go do domu i wylał oliwę na jego głowę, mówiąc doń: "Tak rzecze Jahwe, Bóg Izraela: Namaszczam cię na króla nad ludem Bożym, nad Izraelem.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jehu podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla nad ludem Pańskim, nad Izraelem.
7.BRYTYJKAWstał więc i wszedł do gmachu. Wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem.
8.POZNAŃSKAWstał tedy i wszedł do domu. [Prorok] wylał na jego głowę oliwę i rzekł mu: - Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Namaszczam cię na króla, nad ludem Jahwe, nad Izraelem.
9.WARSZ.PRASKAWstał więc Jehu i wszedł do wnętrza domu, a sługa proroka [poszedł za nim i] wylał mu na głowę oliwę, mówiąc: Oto, co mówi Jahwe, Bóg Izraela: Namaszczam cię na króla ludu Bożego, izraelskiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powstał i wszedł do gmachu. Zaś on rozlał olejek na jego głowę i do niego powiedział: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Pomazałem cię na króla nad ludem WIEKUISTEGO, nad Israelem.
11.EIB.BIBLIA.2016Jehu wstał. Weszli do budynku. Tam sługa wylał oliwę na głowę Jehu i oznajmił: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla ludu PANA, Izraela!