« Gal 1:14 List do Galatów 1:15 Gal 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy polubił Bóg który odłączył mię z żywota matki mojej, i wezwał przez łaskę swoję,
2.WUJEK.1923Lecz gdy się podobało temu, który mię odłączył z żywota matki mojéj i wezwał przez łaskę swoję,
3.RAKOW.NTA kiedy się upodobało Bogu, który mię był odłączył z żywota matki mojej, i wezwał z łaski swojej,
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy się upodobało Bogu, który mię odłączył z żywota matki mojej, i powołał z łaski swojej,
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską;
6.JACZEWSKIaż wreszcie, gdy podobało się Bogu, który od czasu urodzenia się mego wybrał mnie dla siebie i powołał do łaski swojej,
7.SYMONLecz gdy się podobało temu, który mię przeznaczył z łona matki mojej, i wezwał przez łaskę swoją,
8.DĄBR.WUL.1973Lecz gdy się podobało temu, który wybrał mię już w łonie matki mojej i wezwał przez łaskę swoją, aby objawił Syna swego we mnie
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją,
10.BRYTYJKAAle gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją,
11.POZNAŃSKAA kiedy Ten, który wybrał mnie w łonie matki i powołał dzięki swej łasce, raczył
12.WARSZ.PRASKALecz Bóg, powodowany swą dobrocią, znalazł we mnie upodobanie, nim się jeszcze narodziłem, i wezwał mnie, [bym Mu służył].
13.KALETAGdy jednak upodobało_się Bogu, [który] odłączył mnie z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz kiedy zechciał Bóg, który mnie przeznaczył od łona mojej matki i wezwał przez Jego łaskę,
15.EIB.BIBLIA.2016Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce,
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył już w łonie mojej matki i powołał przez swoją łaskę,