« Sęd 1:36 Księga Sędziów 2:1 Sęd 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstąpił Aniół Pański z Galgal na miejsce płaczących i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemie, o którąm przysiągł ojcom waszym: i obiecałem, żebych nie zgwałcił przymierza mego z wami na wieki,
2.GDAŃSKA.1881I przyszedł Anioł Pański z Galgal do Bochym, mówiąc: Wywiodłem was z Egiptu, i wywiodłem was do ziemi, o którąm przysiągł ojcom waszym, i mówiłem: Nie wzruszę przymierza mego z wami na wieki;
3.GDAŃSKA.2017I wstąpił Anioł PANA z Gilgal do Bokim, i powiedział: Wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, i powiedziałem: Nigdy nie naruszę swego przymierza z wami;
4.CYLKOWI wstąpił wysłaniec Wiekuistego od Gilgal do Bochim, i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i sprowadziłem was do ziemi, którąm był zaprzysiągł ojcom waszym, i przyrzekłem iż nie złamię przymierza Mojego z wami na wieki.
5.KRUSZYŃSKIAnioł zaś Boży wstąpił z Gilgal do Bokhim i rzekł: "Wywiodłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do kraju, który poprzysiągłem ojcom waszym. I rzekłem: nigdy nie zerwę przymierza mojego z wami;
6.TYSIĄCL.WYD5Anioł Pański zstąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki.
7.BRYTYJKAI wstąpił anioł Pański z Gilgal do Bochim, i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: Nie naruszę przymierza mego z wami na wieki.
8.POZNAŃSKAWtedy to anioł Jahwe udał się z Gilgal do Bokim i rzekł: - Wyprowadziłem was z Egiptu i przywiodłem do tej ziemi, którą obiecałem pod przysięgą waszym ojcom. Rzekłem wtedy: "Nie zerwę mego Przymierza z wami na wieki.
9.WARSZ.PRASKAAnioł Jahwe zstąpił z Gilgal do Bokim i powiedział: Wyprowadziłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem wtedy: Nigdy nie zerwę przymierza zawartego z wami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wysłaniec WIEKUISTEGO wszedł od Gilgal do Bochim i powiedział: Wyprowadziłem was z Egiptu i sprowadziłem was do ziemi, którą zaprzysiągłem waszym ojcom, i przyrzekłem, że na wieki nie złamię Mojego z wami przymierza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł PANA wstąpił z Gilgal do Bokim i powiedział: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. Powiedziałem: Nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami.