« Sęd 2:9 Księga Sędziów 2:10 Sęd 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszystek on rodzaj zgromadzon jest do ojców swoich. I powstali inni, którzy nie znali Pana, i uczynków, które czynił z Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881Także gdy wszystek on rodzaj przyłączony jest do ojców swoich, i powstał po nich inszy naród, który nie znał Pana, ani też spraw, który uczynił Izraelowi;
3.GDAŃSKA.2017Także całe to pokolenie zostało przyłączone do swoich ojców. I powstało po nim inne pokolenie, które nie znało PANA ani też dzieł, których dokonał dla Izraela;
4.CYLKOWCałe również pokolenie ówczesne przyłączone zostało do ojców swoich, a wtedy nastało po niem pokolenie inne, ludzie, którzy nie znali Wiekuistego ani czynów, jakie spełnił dla Izraela.
5.KRUSZYŃSKICałe również pokolenie ówczesne przyłączone zostało, do ojców swoich, a po nich powstało nowe pokolenie, które nie znało Jahwe, zarówno jak uczynków, jakie spełnił dla Izraela.
6.TYSIĄCL.WYD5A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela.
7.BRYTYJKAA gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela,
8.POZNAŃSKAA kiedy i to całe pokolenie zostało zebrane u swoich ojców, nastało po nim inne pokolenie, które już nie znało Jahwe ani dzieła, jakiego dokonał dla Izraela.
9.WARSZ.PRASKAA gdy już całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, powstało inne pokolenie. Nie znało ono już ani Jahwe, ani tego, co zdziałał Jahwe dla Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również całe ówczesne pokolenie zostało przyłączone do swoich ojców. A po nim nastało inne pokolenie; ludzie, którzy nie znali WIEKUISTEGO, ani czynów jakie spełnił dla Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ czasem do swoich przodków dołączyło całe jego pokolenie. Kolejne pokolenie nie było jednak tak zaznajomione z PANEM. Nie uczestniczyło ono w dziele, którego dokonał On dla Izraela.