« Sęd 2:12 Księga Sędziów 2:13 Sęd 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Opuszczając go, a służąc Baal i Astharoth.
2.GDAŃSKA.1881Bo opuścili Pana, a służyli Baalowi i Astarotowi.
3.GDAŃSKA.2017Opuścili PANA, a służyli Baalowi i Asztartom.
4.CYLKOWGdy tedy odstąpili Wiekuistego, a służyli Baalowi i Astartom,
5.KRUSZYŃSKIOpuścili Jahwę, a służyli Baalowi i Asztartom.
6.TYSIĄCL.WYD5Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom.
7.BRYTYJKATak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom.
8.POZNAŃSKATak więc porzucali Jahwe, aby służyć Baalowi i Asztarcie.
9.WARSZ.PRASKAOpuściwszy Jahwe, zaczęli służyć Baalowi i Asztartom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy odstąpili od WIEKUISTEGO, a służyli Baalowi i Astartom,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPANA zatem opuścili, a służyli Baalowi i Asztarcie.