« Sęd 2:13 Księga Sędziów 2:14 Sęd 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozgniewawszy się Pan na Izraela, podał je w ręce łupieżców, którzy je poimali, i przedali nieprzyjaciołom, którzy mieszkali wkoło: ani się mogli sprzeciwić nieprzyjaciołom swoim.
2.GDAŃSKA.1881I rozpalił się gniew Pański przeciw Izraelowi, i podał je w ręce łupieżcom, którzy je łupili; a zaprzedał je w ręce nieprzyjaciół ich okolicznych, tak iż się nie mogli dalej ostać przed nieprzyjacioły swymi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zapłonął gniew PANA przeciw Izraelowi, wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich grabili, i sprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów, tak że nie mogli się dalej ostać przed swymi wrogami.
4.CYLKOWWspłonął gniew Wiekuistego przeciw Izraelitom, tak że podał ich w moc grabieżców, którzy ich ograbiali, i wydał ich w moc wrogów ich dokoła, a nie zdołali się już ostać wobec wrogów swoich.
5.KRUSZYŃSKII zapłonął gniew Boży przeciwko Izraelowi i wydał ich w ręce grabieżców i ograbiali ich; i zaprzedał ich w ręce ich wrogów dookoła i nie mogli nadal oprzeć się wobec swoich wrogów.
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemięzców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć.
7.BRYTYJKAWtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami.
8.POZNAŃSKAWówczas zapłonął Jahwe gniewem przeciwko Izraeiowi i wydał ich w ręce grabieżców, którzy ich grabili, a nawet wydał ich w ręce okolicznych wrogów, tak że nie zdołali już stawić czoła swoim wrogom.
9.WARSZ.PRASKAI zapłonął Jahwe gniewem na Izraelitów i wydał ich w ręce ich ciemięzców, którzy ich gnębili; sprowadził na nich ze wszystkich stron wrogów, którym już nie zdołali stawić czoła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zapłonął przeciw Israelitom gniew WIEKUISTEGO, tak, że poddał ich w moc grabieżców, którzy ich łupili; oraz wydał ich w moc wrogów, co byli dookoła i nie zdołali się utrzymać wobec swoich wrogów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym PAN wezbrał gniewem na Izraela i wydał ich w moc grabieżców, którzy ich łupili. Zaprzedał ich okolicznym wrogom, tak że nie potrafili już ostać się przed nimi.