« Sęd 2:16 Księga Sędziów 2:17 Sęd 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cudzołożąc z bogami cudzymi, i kłaniając się im, prędko opuścili drogę, którą chodzili ojcowie ich: a słysząc przykazania Pańskie, wszystkie rzeczy przeciwne czynili.
2.GDAŃSKA.1881Ale i sędziów swych nie słuchali, owszem się scudzołożyli z bogami obcymi, kłaniając się im, i ustępowali prędko z drogi, którą chodzili ojcowie ich, a słuchając przykazań Pańskich, nie czynili tak.
3.GDAŃSKA.2017Lecz także swoich sędziów nie słuchali, ale uprawiali nierząd z obcymi bogami i oddawali im pokłon. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchający przykazań PANA; ci tak nie postępowali.
4.CYLKOWAle i sędziów swoich nie słuchali, lecz uganiali się za bóstwami cudzemi i korzyli się im. Rychło odstąpili od drogi, którą postępowali ojcowie ich, słuchając przykazań Wiekuistego: nie czynili oni tak.
5.KRUSZYŃSKILecz i sędziów swoich również nie słuchali, ponieważ cudzołożyli potem z bóstwami obcymi, a kłaniając się im, szybko odstępowali od drogi, którą chodzili ich ojcowie, aby słuchać przykazań Bożych; tak nie postępowali.
6.TYSIĄCL.WYD5Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z cudzymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.
7.BRYTYJKALecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon; rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana; oni tak nie postępowali.
8.POZNAŃSKAOni wszakże nie słuchali swoich sędziów i nadal sprzeniewierzali się, goniąc za obcymi bogami i kłaniając się im. Rychło odstąpili od drogi, którą kroczyli ich ojcowie posłuszni nakazom Jahwe; nie naśladowali ich.
9.WARSZ.PRASKALecz oni nie chcieli słuchać swoich sędziów, gdyż cudzołożyli z obcymi bogami, składając im pokłony. Zeszli bez wahania z drogi, którą kiedyś szli ich ojcowie, posłuszni nakazom Jahwe. Ci nie postępowali tak.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie słuchali i swoich sędziów, ale popełniali cudzołóstwo z obcymi bóstwami oraz korzyli się przed nimi. Szybko odstąpili od drogi, którą chodzili ich przodkowie, słuchając przykazań WIEKUISTEGO; a oni tak nie czynili.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oni nawet swoim sędziom nie okazywali posłuszeństwa. Dopuszczali się nierządu, idąc za innymi bóstwami i bijąc im pokłony. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, żyjąc zgodnie z przykazaniami PANA - oni tak nie postępowali!