« Sęd 2:17 Księga Sędziów 2:18 Sęd 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy Pan wzbudzał sędzię za czasu ich, wzruszał się miłosierdziem i słuchał wzdychania utrapionych i wybawiał je z morderstwa pustoszących.
2.GDAŃSKA.1881A gdy im wzbudzał Pan sędzie, bywał Pan z każdym sędzią, i wybawiał je z rąk nieprzyjaciół ich po wszystkie dni onego sędziego; bo się użalił Pan narzekania ich, do którego je przywodzili ci, którzy je uciskali i trapili.
3.GDAŃSKA.2017A gdy PAN wzbudzał im sędziów, to PAN był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego. PAN bowiem litował się nad ich jękiem z powodu tych, którzy ich uciskali i trapili.
4.CYLKOWJeżeli ustanowił Wiekuisty sędziów, a był Wiekuisty z sędzią, tak że wybawił ich z ręki ich grabicieli po wszystkie dni sędziego, ponieważ użalił się Wiekuisty z powodu skarg ich na gnębicieli i ciemiężców swoich:
5.KRUSZYŃSKIA gdy Bóg ustanowił dla nich sędziów, Bóg był ze sędzią i wybawiał ich z ręki ich wrogów tak długo, jak żył sędzia, ponieważ litował się Bóg wobec ich skarg na ich ciemiężców i gnębicieli.
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców.
7.BRYTYJKAIlekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców.
8.POZNAŃSKAAle kiedy Jahwe powołał im sędziów, to Jahwe był z sędzią i ratował ich z mocy wrogów przez całe życie każdego z sędziów. Albowiem Jahwe litował się, gdy lamentowali z powodu swych dręczycieli i ciemięży cieli.
9.WARSZ.PRASKAA kiedy Jahwe wzbudzał im sędziów, był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich gnębicieli, dopóki sędzia ów pozostawał przy życiu. Wzruszały bowiem Jahwe ich narzekania na ucisk, jakiego doznawali ze strony swych ciemiężycieli i prześladowców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy WIEKUISTY ustanowił sędziów WIEKUISTY był z sędzią oraz wybawiał ich z ręki ich gnębicieli po wszystkie dni sędziego; gdyż WIEKUISTY użalił się z powodu ich skarg na gnębicieli oraz ich ciemiężców.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedykolwiek zaś PAN wzbudzał im sędziego, to również był z tym sędzią i wybawiał ich z ręki wrogów. Tak było przez cały czas działalności danego sędziego. PAN litował się nad nimi. Wzdychali bowiem, uciskani przez swoich gnębicieli i ciemiężców.