« Sęd 2:18 Księga Sędziów 2:19 Sęd 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A potem gdy umarł sędzia, wracali się, i daleko gorsze rzeczy czynili ojcowie ich, idąc za cudzymi bogami, służąc im i kłaniając się im: nie opuścili wynalazków swoich, i drogi bardzo twardéj, którą się chodzić byli nałożyli.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże po śmierci sędziego odwracali się, i psowali się bardziej niż ojcowie ich, chodząc za bogami cudzymi, a służąc im, i kłaniając się im, nic nie opuszczali z spraw swoich i z drogi swojej upornej.
3.GDAŃSKA.2017Jednak po śmierci sędziego odwracali się i psuli się bardziej niż ich ojcowie, chodząc za cudzymi bogami i służąc im oraz oddając im pokłon; nie odstępowali od swoich czynów ani od swej upartej drogi.
4.CYLKOWTo jednak po śmierci sędziego znieprawiali się znowu bardziej niż ojcowie ich, idąc za bóstwami cudzemi, by służyć i korzyć się im. Nie poniechali nic ze zdrożności swoich i z drogi swej przekornej.
5.KRUSZYŃSKIGdy jednak umarł sędzia, wracali i stawali się gorszymi od swych ojców, chodząc potem za bóstwami obcymi, aby im służyć i im się kłaniać. Nie odstąpili od zdrożności swoich i od swej drogi przewrotnej.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości.
7.BRYTYJKALecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon; nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków.
8.POZNAŃSKAAle po śmierci sędziego znowu [upadali i] postępowali gorzej nawet od swoich ojców, idąc za innymi bogami, aby im służyć i aby im się kłaniać; w niczym nie odstępowali od swoich postępków ani od swej zatwardziałej drogi.
9.WARSZ.PRASKAGdy jednak sędzia umierał, zaraz popadali w grzechy większe niż występki ich ojców, idąc za obcymi bogami, z którymi cudzołożyli i którym oddawali pokłony. Wcale nie wyrzekali się swoich występków ani zatwardziałości [serca].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jednak po śmierci sędziego, znowu się psuli, bardziej niż ich ojcowie, idąc za cudzymi bóstwami, by służyć i korzyć się przed nimi. Nie porzucili niczego ze swych zdrożności oraz ze swej przekornej drogi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak po śmierci sędziego odwracali się i brnęli w zło jeszcze bardziej niż ich ojcowie. Służyli innymi bogom, bili im pokłony i uparcie trwali przy swoich postępkach!