« Sęd 2:19 Księga Sędziów 2:20 Sęd 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozgniewała się zapalczywość Pańska na Izraela, i rzekł: Ponieważ ten lud zgwałcił przymierze moje, którem był uczynił z ojcy ich, a głosu mego słuchać wzgardził:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wzruszyła się popędliwość Pańska przeciw Izraelowi, i rzekł: Dla tego, że przestąpił ten naród przymierze moje, którem przykazał ojcom ich, a nie byli posłuszni głosowi mojemu,
3.GDAŃSKA.2017Zapłonął więc gniew PANA przeciw Izraelowi i powiedział: Ponieważ ten naród złamał moje przymierze, które zawarłem z jego ojcami, i nie usłuchał mojego głosu;
4.CYLKOWPrzeto wspłonął gniew Wiekuistego przeciw Izraelowi, i rzekł: Ponieważ przekroczył lud ten przymierze, które poruczyłem ojcom ich, a nie usłuchali głosu mojego,
5.KRUSZYŃSKII zapałał gniew Boży przeciwko Izraelowi i rzekł: "Ponieważ ten naród odstąpił od przymierza mojego, które nadałem ich ojcom i nie słuchali głosu mojego,
6.TYSIĄCL.WYD5Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi. I rzekł: Ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego,
7.BRYTYJKAI zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: Ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego,
8.POZNAŃSKAZapłonął więc Jahwe gniewem na Izraela, i rzekł: - Ponieważ naród ten złamał moje Przymierze, które zawarłem z ich praojcami, i nie słuchał głosu mego,
9.WARSZ.PRASKAWtedy zapłonął Jahwe gniewem na Izraela. I powiedział: Ponieważ lud ten złamał przymierze, które zawarłem z ich ojcami, i ponieważ nie słuchali mojego głosu,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego zapłonął gniew WIEKUISTEGO przeciw Israelowi i powiedział: Ponieważ ten lud przekroczył Przymierze, które powierzyłem ich przodkom, oraz nie usłuchali Mojego głosu,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego gniew PANA zwrócił się przeciw Izraelowi. PAN powiedział: Ponieważ ten naród przestąpił moje przymierze, którego przestrzeganie nakazałem ich ojcom, i nie był posłuszny mojemu głosowi,