« Sęd 2:21 Księga Sędziów 2:22 Sęd 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Że przez nie doświadczę Izraela, jeźli strzegą drogi Pańskiéj, i chodzą w niéj, jako strzegli ojcowie ich, czyli nie.
2.GDAŃSKA.1881Abym przez nie doświadczał Izraela, będąli strzedz drogi Pańskiej, chodząc po niej, jako jej strzegli ojcowie ich, czyli nie.
3.GDAŃSKA.2017Aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi PANA, aby po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy też nie.
4.CYLKOWAby doświadczać nimi Izraelitów, czy przestrzegają oni drogi Wiekuistego, by postępować po niej tak, jako przestrzegali ojcowie ich, czy też nie.
5.KRUSZYŃSKIaby doświadczać przez nie Izraelitów, czy oni strzegą drogi Bożej, aby postępować po niej, jak strzegli ich ojcowie, czy też nie".
6.TYSIĄCL.WYD5żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie.
7.BRYTYJKAAby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie.
8.POZNAŃSKAaby przez nie doświadczyć Izraela: czy zechce zachowywać drogę wytkniętą przez Jahwe - krocząc po niej - jak ją zachowywali ich ojcowie - czy też nie.
9.WARSZ.PRASKAaby przez nie wystawić Izraelitów na próbę i przekonać się, czy pójdą drogą wyznaczoną przez Jahwe, tak jak chodzili tymi drogami ich ojcowie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby nimi doświadczać Israelitów, czy przestrzegają drogi WIEKUISTEGO, by chodzić po niej tak, jak przestrzegali ją ich ojcowie czy też nie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUczynię to, aby doświadczyć Izraela. Niech się okaże, czy chcą kroczyć drogą wskazaną przez PANA, podobnie jak ich ojcowie, czy nie.