« Sęd 2:8 Księga Sędziów 2:9 Sęd 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I pogrzebli go na granicy osiadłości jego w Thamnathsare, na górze Ephraim, od północnéj strony góry Graaz.
2.GDAŃSKA.1881I gdy go pogrzebli na granicy dziedzictwa jego w Tamnatheres na górze Efraim, od północy góry Gaas;
3.GDAŃSKA.2017I pogrzebali go na obszarze jego dziedzictwa w Timnat-Cheres, na górze Efraim, na północ od góry Gaasz.
4.CYLKOWI pochowano go w obrębie dziedzicznej własności jego w Thymnath Heres na wzgórzu Efraim, na północ od góry Gaasz.
5.KRUSZYŃSKII pochowali go w dziale jego posiadłości, w Timnath-Heres, na górze Efraima, na północ od góry Gaasz.
6.TYSIĄCL.WYD5Pochowano go w posiadłości Timnat-Cheres, którą otrzymał w dziedzictwo, przy górze Efraima, na północ od góry Gaasz.
7.BRYTYJKAPogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Cheres, na pogórzu efraimskim, na północ od góry Gaasz.
8.POZNAŃSKAPochowano go na obszarze jego posiadłości w Timnat-Cheres, w górach Efraim, na północ od góry Gaasz.
9.WARSZ.PRASKAPochowano go w miejscowości Timnat–Cheres, otrzymanej przez niego w dziedzictwie, a położonej w górach Efraim, na północ od góry Gaasz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pochowano go w obrębie dziedzicznej jego własności, w Thymnath Heres, na wzgórzu Efraima, na północ od góry Gaasz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPochowano go w obrębie jego posiadłości w Timnat-Cheres, na pogórzu Efraima, na północ od góry Gaasz.