« Iza 29:9 Księga Izajasza 29:10 Iza 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo wam dał pić Pan ducha snu twardego, zawrze oczy wasze: proroki i książęta wasze, którzy widają widzenia, nakryje.
2.GDAŃSKA.1881Bo was napełnił Pan duchem snu twardego, i zawarł oczy wasze; proroków i książąt waszych najopatrzniejszych oczy zasłonił.
3.GDAŃSKA.2017PAN bowiem wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy. Oczy waszych proroków i książąt, widzących, zasłonił.
4.CYLKOWBo rozlał na was Wiekuisty ducha odurzenia i zawarł oczy wasze - proroków - i głowy wasze - wieszczów - zasłonił.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo Pan spuścił na was sen twardy, zawiązał wasze oczy <wieszczków> i zakrył wasze głowy <jasnowidzów>.
6.BRYTYJKAGdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów.
7.POZNAŃSKABo Jahwe wylał na was ducha sennego odrętwienia, zawarł oczy wasze (proroków), zasłoną okrył głowy wasze (widzących).
8.WARSZ.PRASKABo Pan ześle na was ducha niemocy, i oto On zamknie wam oczy [waszych proroków], to On zasłoni wam głowy [waszych jasnowidzów].
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż WIEKUISTY rozlał na was ducha odurzenia i zamknął wasze oczy – prorocy, oraz zasłonił wasze głowy – wieszcze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTo PAN wylał na was ducha głębokiego snu. On zamknął wasze oczy - proroków, i zasłonił wasze głowy - jasnowidzów.