« Iza 29:11 Księga Izajasza 29:12 Iza 29:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dadzą księgi temu, który pisma nie umie, i rzeką mu: Czytaj! A odpowie: Nie umiem pisma.
2.GDAŃSKA.1881A danoliby księgi temu, co nie zna pisma, a rzeczono: Czytaj to proszę, tedy odpowie: Nie znam pisma.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli podaje się księgę temu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj to, proszę, ten wtedy odpowiada: Nie umiem czytać.
4.CYLKOWA gdy podaje się znów pismo takiemu, co na piśmie się nie zna, mówiąc: Przeczytajcie to! a odpowiada: Nie znam się na piśmie.
5.TYSIĄCL.WYD5Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc: Czytajże to, a on odpowiada: Nie umiem czytać.
6.BRYTYJKAA gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać.
7.POZNAŃSKAKiedy zaś poda się księgę temu, co nie umie czytać, ze słowami: "Czytajże to", ten odpowie: "Nie znam się na piśmie".
8.WARSZ.PRASKAAlbo podaje się księgę takiemu, który nie potrafi czytać, prosząc go, żeby czytał, ale on odpowiada, że czytać nie umie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy to pismo daje się takiemu, co się nie zna na piśmie, mówiąc: Przeczytaj to; odpowiada: Nie znam się na piśmie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy się go poda temu, który nie umie czytać, i poprosi o to samo, odpowiada: Nie umiem czytać.