« Iza 29:17 Księga Izajasza 29:18 Iza 29:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I usłyszą dnia onego głuszy słowa ksiąg, a z ciemności i z mroku oczy ślepych patrzyć będą.
2.GDAŃSKA.1881I usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy ślepych patrzać będą.
3.GDAŃSKA.2017Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności.
4.CYLKOWI usłyszą dnia onego głusi słowa księgi, a przez mrok i ciemność oczy ślepych przejrzą.
5.TYSIĄCL.WYD5W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały.
6.BRYTYJKAW owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć,
7.POZNAŃSKAW ten dzień posłyszą głusi słowa księgi, a oczy niewidomych przejrzą, wyzwolone z mroków i ciemności.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym nawet głusi posłyszą słowa księgi, oczy zaś ślepców wywiedzionych z ciemności znów będą mogły wszystko dobrze widzieć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia głusi usłyszą słowa Zwoju, a oczy ślepych przejrzą przez mrok i ciemność.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu głusi usłyszą słowa zapisane na zwoju, przejrzą niewidomi pogrążeni w mroku i ciemności,