« Iza 29:18 Księga Izajasza 29:19 Iza 29:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ciszy przydadzą w Panu wesela, i ubodzy ludzie rozradują się w Świętym Izraelowym.
2.GDAŃSKA.1881Ale cisi nader się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozweselą się w Świętym Izraelskim.
3.GDAŃSKA.2017Cisi jeszcze bardziej się rozweselą w PANU, a ubodzy spośród ludzi rozradują się w Świętym Izraela.
4.CYLKOWI znów gnębieni radować się będą w Wiekuistym, a najbiedniejsi z ludzi Świętym Israela się cieszyć.
5.TYSIĄCL.WYD5Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,
6.BRYTYJKAPokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim.
7.POZNAŃSKAWtedy ubodzy jeszcze bardziej rozradują się w Jahwe i biedni spośród ludzi weselić się będą w Świętym Izraela.
8.WARSZ.PRASKAA pokorni znów będą radować się w Panu, i najubożsi weselić się w Świętym Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gnębieni znowu będą się radować w WIEKUISTYM, a najbiedniejsi z ludzi cieszyć się Świętym Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITubodzy pogłębią swoją radość w PANU, a weselem ludzi w potrzebie będzie Święty Izraela.