« Iza 29:1 Księga Izajasza 29:2 Iza 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I oblęgę Aryela, a będzie smętny i żałosny: i będzie mi jako Aryel.
2.GDAŃSKA.1881Jednak ucisnę Aryjela, i będzie smutek i żałość, bo mi będzie jako Aryjel.
3.GDAŃSKA.2017Ześlę jednak ucisk na Ariela i nastanie smutek i lament, i będzie mi jak Ariel.
4.CYLKOWWtedy ucisnę Ariel, że będzie jęk i skarga; ale pozostanie Mi jako Ariel.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas ucisnę Ariela: nastanie żałość i wzdychanie. Ty będziesz dla mnie jakby Arielem;
6.BRYTYJKAWtedy Ja ześlę ucisk na Ariela, i będzie biadanie i narzekanie, i będziesz mi jak Ariel (Ognisko Boże).
7.POZNAŃSKAa ścisnę Uruela i nastąpi biadanie i lament. Jednak Uruelem mi pozostanie.
8.WARSZ.PRASKAWtedy Ja ześlę ucisk na Ariela, i zaczną się jęki, wielkie narzekania. I ty będziesz jakby Arielem dla Mnie,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy ucisnę Ariel tak, że będzie jęk i skarga; lecz pozostanie Mi jako Ariel.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak ucisnę Ariela, będzie płacz i żałoba, i będziesz mi jak Ariel.