« Iza 29:20 Księga Izajasza 29:21 Iza 29:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy ku grzechowi przywodzili człowieka słowem, i podchodzili w bramie strofującego, i odchylali się daremnie od sprawiedliwego.
2.GDAŃSKA.1881Którzy winują człowieka dla słowa, a na tego, który ich strofuje, w bramie sidła stawiają, i bez przyczyny do upadku przywodzą sprawiedliwego.
3.GDAŃSKA.2017Którzy obwiniają człowieka za słowo, zastawiają sidło na tego, który ich strofuje w bramie, i bez powodu doprowadzają sprawiedliwego do upadku.
4.CYLKOWKtórzy potępiają człowieka za słowo i orędownikowi w bramie zasadzki stawiają, a odpychają gołosłownie sprawiedliwego.
5.TYSIĄCL.WYD5którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym.
6.BRYTYJKAKtórzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym.
7.POZNAŃSKAci, co słowem oskarżają ludzi jako winnych, na dochodzącego swych praw zastawiają w bramie zasadzki, bez powodu odrzucają [sprawy] sprawiedliwego.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy ci, co słowem swoim innych przywodzą do grzechu, ci, którzy na sędziego po bramach czyhają, a sprawiedliwemu nie chcą przyznać prawa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy potępiają człowieka za słowo; orędownikowi tego słowa stawiają zasadzki w bramie i gołosłownie odpychają sprawiedliwego.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITktórzy nakłaniają ludzi do grzeszenia w słowach, zastawiają pułapki na rozjemców w sądzie i bez żadnych podstaw gnębią sprawiedliwych.