« Iza 29:2 Księga Izajasza 29:3 Iza 29:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I otoczę jako krąg wkoło ciebie, i usypię przeciw tobie wał, i baszty poczynię na oblężenie twoje.
2.GDAŃSKA.1881Położę się zaiste obozem w około przeciwko tobie, i ścisnę cię wałami, i wystawię przeciwko tobie baszty.
3.GDAŃSKA.2017Rozbiję obóz przeciwko tobie dokoła, otoczę cię wałami i wzniosę przeciwko tobie baszty.
4.CYLKOWI rozłożę się kręgiem wokoło ciebie, i otoczę cię wałem i wzniosę przeciw tobie baszty.
5.TYSIĄCL.WYD5jak Dawid rozłożę obóz przeciw tobie, otoczę cię szańcami, wzniosę przeciw tobie wieże oblężnicze.
6.BRYTYJKAI będę cię oblegał dokoła, obstawię cię strażami i wzniosę przeciwko tobie bastiony.
7.POZNAŃSKAI oblegnę cię wokoło i zamknę cię wałem, usypię przeciw tobie szańce.
8.WARSZ.PRASKAa Ja oblegać cię zacznę jak Dawid. Otoczę cię szańcami i zbuduję przeciw tobie wieże oblężnicze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozłożę się wokół ciebie kręgiem, otoczę cię wałem i wzniosę przeciwko tobie baszty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITŚcisnę cię dookoła, otoczę oddziałami i wzniosę przeciwko tobie umocnienia.