« Iza 29:5 Księga Izajasza 29:6 Iza 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A będzie nagle z trzaskiem. Od Pana zastępów nawiedzion będzie, gromem i trzęsieniem ziemie, i głosem wielkim wichru i burze i płomienia ognia pożerającego.
2.GDAŃSKA.1881Od Pana zastępów nawiedzione będzie gromem i trzęsieniem ziemi, i głosem wielkim, wichrem i burzą, i płomieniem ognia pożerającego.
3.GDAŃSKA.2017Zostaniesz nawiedzony od PANA zastępów grzmotem, trzęsieniem ziemi i wielkim hukiem, wichurą, burzą i płomieniem trawiącego ognia.
4.CYLKOWOd Wiekuistego zastępów nawiedzonym będziesz grzmotem i łomotem i łoskotem wielkim, wichrem i burzą i płomieniem pożogi trawiącej.
5.TYSIĄCL.WYD5zostaniesz nawiedzone przez Pana Zastępów gromem, wstrząsami i wielkim hukiem, huraganem, burzą i płomieniami trawiącego ognia.
6.BRYTYJKAŻe będziesz nawiedzone przez Pana Zastępów grzmotem i wstrząsem, i głośnym hukiem, huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożerającego.
7.POZNAŃSKABędziesz nawiedzone przez Jahwe Zastępów wśród gromów i grzmotu, wielkiego rumoru, w zawierusze i burzy, w trawiących płomieniach pożogi.
8.WARSZ.PRASKAPan Zastępów nawiedzi cię grzmotami, poruszeniem ziemi i niezwykłym hukiem, wichurą, trąbami powietrznymi i ogromnymi płomieniami ognia trawiącego wszystko.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od WIEKUISTEGO Zastępów zostaniesz nawiedzony grzmotem, łomotem oraz wielkim łoskotem; wichrem, burzą i płomieniem trawiącej pożogi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN Zastępów wystąpi przeciw tobie z grzmotem, wstrząsem i potężnym hałasem, z burzą, wichrem i płomieniem zdolnym pożreć wszystko.