« Przys 5:11 Księga Przysłów 5:12 Przys 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czemużem się ja brzydził nauką, a serce moje nie przestało na karaniu?
2.GDAŃSKA.1881I rzekłbyś: O jakożem miał ćwiczenie w nienawiści, a strofowaniem gardziło serce moje!
3.GDAŃSKA.2017I nie musiał powiedzieć: O, jakże nienawidziłem karności i moje serce gardziło upomnieniem!
4.KRAMSTUCKi rzekniesz: jakżem nienawidził napomnienia, a przestrogą wzgardziło serce moje,
5.CYLKOWA powiedział: jakżem nienawidził napomnienia, a gardziło przestrogą serce moje!
6.TYSIĄCL.WYD5Powiesz: Jakże nie cierpiałem karcenia, nie nadstawiałem ucha uczącym.
7.BRYTYJKAI nie musiał powiedzieć: O, jakże mogłem nienawidzić karności i moje serce lekceważyło przestrogę,
8.POZNAŃSKAwołając: Ach, niestety, nienawidziłem karności, a serce moje gardziło naganą!
9.WARSZ.PRASKAWtedy musiałbyś wyznać ze wstydem: O, ja nieszczęsny, napomnień nie słuchałem, odrzuciło me serce wszelkie pouczenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedział: Znienawidziłem napomnienia, a me serce gardziło przestrogą.
11.EIB.BIBLIA.2016Jak mogłem nie trzymać się karności? Jak mogłem odrzucać przestrogę?