« Przys 5:13 Księga Przysłów 5:14 Przys 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bez mała byłem w każdéj złości w pośrodku zgromadzenia i zboru.
2.GDAŃSKA.1881Maluczkom nie przyszedł we wszystko nieszczęście, w pośród zebrania i zgromadzenia.
3.GDAŃSKA.2017O mało co nie wpadłem we wszelkie nieszczęście wśród zebrania i zgromadzenia.
4.KRAMSTUCKjakże rychło dostałem się w zupełne nieszczęście, wobec zgromadzenia i gminy.
5.CYLKOWLedwie żem nie popadł w nieszczęście wszelakie, wpośród zboru i rzeszy.
6.TYSIĄCL.WYD5O włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście, pośród zgromadzenia i społeczności.
7.BRYTYJKAO mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego!
8.POZNAŃSKANiewiele brakowało, bym omalże nie spadł na dno nieszczęścia pośród zgromadzenia ludu.
9.WARSZ.PRASKAO mało co nie spadły na mnie wszystkie klęski pośród rady i na zgromadzeniach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pośród zboru i zgromadzenia, ledwie nie popadłem we wszelkie nieszczęście.
11.EIB.BIBLIA.2016Chwila - i wpadłem w nieszczęście ze strony zgromadzenia i rady!