« Przys 5:20 Księga Przysłów 5:21 Przys 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pan patrza na drogi człecze, i wszystkie kroki jego upatruje.
2.GDAŃSKA.1881Gdyż przed oczyma Pańskiemi są drogi człowiecze, a on wszystkie ścieszki jego waży.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA i waży on wszystkie jego ścieżki.
4.KRAMSTUCKAlbowiem przed oczami Boga jest droga człowieka, wszelkie jego koleje On rozważa.
5.CYLKOWBo przed oczyma Wiekuistego są drogi każdego otwarte, a toruje on wszystkie jego koleje.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo drogi ludzi przed oczyma Pana, On zważa na wszystkie ich ścieżki.
7.BRYTYJKAGdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki.
8.POZNAŃSKAPrzed oczyma Jahwe są drogi każdego, czuwa On nad wszystkimi ich ścieżkami.
9.WARSZ.PRASKAZnane są bowiem Panu drogi wszystkich ludzi, On śledzi ścieżki każdego
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przed oczami WIEKUISTEGO, drogi każdego są otwarte i On toruje wszystkie jego ścieżki.
11.EIB.BIBLIA.2016Owszem, oczy PANA widzą każdą ludzką drogę, nie jest Mu obojętny żaden szlak człowieka!