« Przys 5:4 Księga Przysłów 5:5 Przys 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nogi jéj stępują do śmierci, a kroki jéj przechodzą do piekła.
2.GDAŃSKA.1881Nogi jej zstępują do śmierci, a do piekła chód jej prowadzi.
3.GDAŃSKA.2017Jej nogi zstępują do śmierci, jej kroki prowadzą do piekła.
4.KRAMSTUCKjej nogi zstępują ku śmierci, w piekło jej kroki prowadzą.
5.CYLKOWNogi jej zstępują ku śmierci, przepaści trzymają się kroki jej.
6.TYSIĄCL.WYD5Jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zstępują jej kroki.
7.BRYTYJKAJej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych,
8.POZNAŃSKAStopy jej zstępują ku śmierci, do Szeolu prowadzą jej kroki.
9.WARSZ.PRASKAJej stopy prowadzą do krainy umarłych, do zaświatów wiodą jej kroki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej nogi schodzą do śmierci, a jej kroki trzymają się Krainy Umarłych.
11.EIB.BIBLIA.2016Stąpa ona prosto ku śmierci, zdąża wprost do świata umarłych,