« Przys 5:6 Księga Przysłów 5:7 Przys 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy, synu mój! słuchaj mię, a nie odstępuj od słów ust moich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, synowie! słuchajcie mię, a nie odstępujcie od powieści ust moich.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie odstępujcie od słów moich ust.
4.KRAMSTUCKTedy synowie słuchajcie mnie, nie odstępujcie od słów ust moich.
5.CYLKOWTeraz tedy, synowie, posłuchajcie mnie, a nie odstępujcie od orzeczeń ust moich.
6.TYSIĄCL.WYD5Więc teraz, synu, posłuchaj, nie odstępuj od słów moich ust.
7.BRYTYJKATeraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów!
8.POZNAŃSKADlatego, synowie, słuchajcie mnie, nie odstępujcie od słów moich ust.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie mnie tedy, synowie moi, nie odchodźcie od tego, co me usta mówią!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, synowie, Mnie posłuchajcie oraz nie odstępujcie od wyroków Mych ust.
11.EIB.BIBLIA.2016Teraz więc posłuchajcie, synowie, nie lekceważcie mojej przestrogi!