« Przys 5:7 Księga Przysłów 5:8 Przys 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oddal od niéj drogę twoję, a nie przybliżaj się ku drzwiom domu jéj.
2.GDAŃSKA.1881Oddal od niej drogę twoję, a nie przybliżaj się ku drzwiom domu jej.
3.GDAŃSKA.2017Oddal od niej swą drogę i nie zbliżaj się do drzwi jej domu;
4.KRAMSTUCKOddalaj od niej swą drogę, nie zbliżaj się do wejścia jej domu;
5.CYLKOWOddalaj od niej drogę twoję, a nie zbliżaj się ku drzwiom domu jej.
6.TYSIĄCL.WYD5Idź drogą swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź,
7.BRYTYJKADaleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu,
8.POZNAŃSKANiech droga twoja omija ją z daleka, nie zbliżaj się do drzwi jej domu,
9.WARSZ.PRASKAOd tamtych trzymaj się jak najdalej, nie zbliżaj się nawet do drzwi ich domów,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddalaj od niej twą drogę i nie zbliżaj się do drzwi jej domu;
11.EIB.BIBLIA.2016Trzymajcie się od niej z daleka! Nie podchodźcie do wejścia jej domu!