« Przys 5:8 Księga Przysłów 5:9 Przys 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś nie dał obcym czci twojéj, a lat twoich okrutnemu:
2.GDAŃSKA.1881Byś snać nie podał obcym sławy twojej, a lat twoich okrutnikowi;
3.GDAŃSKA.2017Abyś nie oddał obcym twojej sławy, a twoich lat okrutnikowi;
4.KRAMSTUCKabyś nie oddawał drugim młodzieńczego wdzięku twojego, a lat twoich, - okrucieństwu;
5.CYLKOWAbyś nie oddawał cudzym wdzięku twojego, a lat twoich okrutnemu.
6.TYSIĄCL.WYD5byś obcym nie oddał swej sławy, a lat swoich okrutnikowi,
7.BRYTYJKAAbyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat,
8.POZNAŃSKAabyś czci swojej nie oddał na łup innym, a lat swoich temu, kto nie zna litości;
9.WARSZ.PRASKAżeby ktoś inny nie korzystał z sił twoich, a bezbożnicy – z lat twojego życia;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byś nie oddawał obcym twego wdzięku, a twoich lat – okrutnemu.
11.EIB.BIBLIA.2016Bo inni pozbawią was sławy, okrutni ludzie zmarnują wam lata,