« Łuk 13:12 Ewangelia Łukasza 13:13 Łuk 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I włożył na nię ręce, i natychmiast rozprościła się i sławiła Boga.
2.WUJEK.1923I włożył na nią ręce, a natychmiast podniosła się i chwaliła Boga.
3.RAKOW.NTI włożył na nię ręce; i natychmiast rozprościła się, i chwaliła Boga.
4.GDAŃSKA.1881I włożył na nią ręce, a zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga.
5.GDAŃSKA.2017I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
6.SZCZEPAŃSKII położył na nią ręce; a ona natychmiast wyprostowała się, i wielbiła Boga.
7.MARIAWICII włożył na nią ręce Swoje, i natychmiast podniosła się w górę i chwaliła Boga.
8.BIESZK.ŁUK.1931Natychmiast wyprostowała się i wielbiła Boga.
9.GRZYM1936I włożył na nią ręce i w tej chwili wyprostowała się i chwaliła Boga.
10.DĄBR.WUL.1973I włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
11.DĄBR.GR.1961I włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
12.TYSIĄCL.WYD5Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
13.BRYTYJKAI położył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga.
14.POZNAŃSKAI położył na nią ręce. I wyprostowała się natychmiast, i wielbiła Boga.
15.WARSZ.PRASKAI włożył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i poczęła wychwalać Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nałożył też na nią ręce; więc zaraz się wyprostowała oraz chwaliła Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga.
18.TOR.PRZ.I nałożył na nią ręce, i od razu się wyprostowała i wysławiała Boga.