« Łuk 13:21 Ewangelia Łukasza 13:22 Łuk 13:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przechodził po mieściech i po wsiach, ucząc, i chodząc do Jerozolima.
2.WUJEK.1923I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając, a idąc w drogę do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA przechadzał po miastach i miasteczkach nauczając, a to idąc w drogę do Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając a idąc w drogę do Jeruzalemu.
5.GDAŃSKA.2017I nauczał, chodząc po miastach i wioskach i podążając w kierunku Jerozolimy.
6.SZCZEPAŃSKII szedł przez miasta i sioła nauczając, a kroki swe kierował ku Jerozolimie.
7.MARIAWICII chodził po miastach i miasteczkach, nauczając i idąc drogą do Jeruzalem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tak to chodził Jezus nauczając od miasta do miasta, od wioski do wioski i podążał dalej ku Jerozolimie.
9.GRZYM1936Chodził tak i nauczał po miastach i siołach, zbliżając się do Jerozolimy.
10.DĄBR.WUL.1973I chodził nauczając przez miasta i osady, zdążając ku Jerozolimie.
11.DĄBR.GR.1961I chodził nauczając przez miasta i osady, zdążając ku Jerozolimie.
12.TYSIĄCL.WYD5I przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.
13.BRYTYJKAI obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy.
14.POZNAŃSKAZdążając do Jerozolimy, przechodził przez miasta i wioski i nauczał.
15.WARSZ.PRASKAI tak chodził po miastach i osiedlach, nauczając i przybliżając się do Jerozolimy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przechodził przez miasta i miasteczka nauczając, i robiąc wędrówkę do Jerozolimy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI chodził po miastach oraz wioskach, nauczał, a zarazem zbliżał się do Jerozolimy.
18.TOR.PRZ.I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając i zmierzając ku Jerozolimie.