« Łuk 13:5 Ewangelia Łukasza 13:6 Łuk 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówił lepak to podobieństwo. Figę miał niektóry w winnicy swej wsadzoną, i przyszedł owocu szukając na niej, a nie nalazł.
2.WUJEK.1923I powiedział to pobieństwo: Miał niektóry figowe drzewo wysadzone w winnicy swojéj, i przyszedł szukając na niem owocu i nie nalazł.
3.RAKOW.NTA mówił tę przypowieść: Figę miał niektóry w winnicy swej wsadzoną, i przyszedszy owocu szukając na niej, i nie nalazł.
4.GDAŃSKA.1881I powiedział im to podobieństwo: Człowiek niektóry miał figowe drzewo wsadzone na winnicy swojej, a przyszedłszy, szukał na niem owocu, ale nie znalazł.
5.GDAŃSKA.2017I opowiedział im taką przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł.
6.SZCZEPAŃSKII powiedział tę (także) przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy, i przyszedł szukać na niem owocu, ale nie znalazł.
7.MARIAWICII mówił to podobieństwo: Miał niektóry figowe drzewo wsadzone w winnicy swojej, i przyszedł szukając na niem owocu, i nie znalazł.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek zasadził drzewo figowe w swojej winnicy. I przyszedł szukać na niem owocu, a nie znalazł.
9.GRZYM1936I taką im powiedział przypowieść: Posadził ktoś w winnicy swojej drzewo figowe i przyszedł do niego po owoc, ale nic nie znalazł.
10.DĄBR.WUL.1973I mówił im tę przypowieść: Człowiek pewien miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej i przyszedł szukać na nim owocu, ale nie znalazł.
11.DĄBR.GR.1961I mówił tę przypowieść: Człowiek pewien miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej, i przyszedł szukać na nim owocu, ale nie znalazł.
12.TYSIĄCL.WYD5I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
13.BRYTYJKAI powiedział to podobieństwo: Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł.
14.POZNAŃSKAI opowiedział im taką przypowieść: - Ktoś posadził sobie drzewo figowe w winnicy. I szukał na nim owocu, ale nie znalazł.
15.WARSZ.PRASKAPowiedział im też taką przypowieść: Pewien człowiek, mając drzewo figowe, zasadzone w swej winnicy, przyszedł kiedyś i szukał na nim owoców, lecz nie znalazł.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział to podobieństwo: Pewien gospodarz miał figę, zasadzoną w swojej winnicy; i przyszedł szukając na niej owocu, ale nie znalazł.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie opowiedział im taką przypowieść: Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł.
18.TOR.PRZ.I powiedział im to podobieństwo: „Pewien człowiek miał figowca zasadzonego w swojej winnicy, przyszedł więc i szukał na nim owocu, i nie znalazł.